dieu khoan

1. Định nghĩa

Trong các điều khoản sử dụng này, các thuật ngữ sau có ý nghĩa như sau:

 • “HappyStores” là Công ty TNHH HAPPYSTORES, một công ty được thành lập theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở chính tại Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • “Website” là website happystores.vn, một nền tảng thương mại điện tử do HappyStores vận hành, cho phép người dùng mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.
 • “Người dùng” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập và sử dụng website happystores.vn, bao gồm cả người mua và người bán.
 • “Người mua” là người dùng đăng ký tài khoản trên website happystores.vn và mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trên website.
 • “Người bán” là Công ty TNHH HAPPYSTORES bán các sản phẩm và dịch vụ trên website.
 • “Sản phẩm” là bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được người bán đăng tải trên website happystores.vn để bán cho người mua.
 • “Đơn hàng” là hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán được kết thành khi người mua đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm trên website happystores.vn.
 • “Dịch vụ” là bất kỳ dịch vụ nào do HappyStores cung cấp cho người dùng trên website happystores.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp nền tảng thương mại điện tử, hỗ trợ thanh toán, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ khách hàng, và các dịch vụ khác.
 • “Tài khoản” là tài khoản cá nhân của người dùng trên website happystores.vn, được tạo ra khi người dùng đăng ký và đăng nhập trên website.
 • “Nội dung” là bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, hoặc các tài liệu khác mà người dùng đăng tải, gửi, chuyển tải, hoặc công bố trên website happystores.vn.

2. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 • Khi sử dụng website happystores.vn, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này, cũng như các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.
 • Người dùng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, và không được chia sẻ hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của mình. Người dùng phải thông báo cho HappyStores ngay lập tức nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có sự truy cập trái phép hoặc sử dụng tài khoản của mình.
 • Người dùng chỉ được sử dụng website happystores.vn cho các mục đích hợp pháp và theo các quy định của các điều khoản sử dụng này. Người dùng không được sử dụng website happystores.vn để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan; để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác; để xâm phạm các quyền của HappyStores, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó; để sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc để liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.
 • Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung mà họ đăng tải, gửi, chuyển tải, hoặc công bố trên website happystores.vn là hợp pháp, chính xác, đầy đủ, và không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của họ không chứa bất kỳ virus, mã độc, hoặc các tài liệu có hại khác có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của website happystores.vn hoặc dịch vụ của HappyStores.
 • Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng HappyStores có quyền kiểm duyệt, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ nội dung nào có sẵn trên website happystores.vn, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà người dùng đã đăng. HappyStores có quyền gỡ bỏ nội dung (i) xâm phạm đến các điều khoản sử dụng này; (ii) trong trường hợp HappyStores nhận được khiếu nại hợp lệ từ người dùng khác; (iii) trong trường hợp HappyStores nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. HappyStores có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) giữa người dùng hoặc từ người dùng đến bất kỳ ai khác nếu HappyStores cho rằng các liên lạc này là xấu, gây phiền nhiễu, xúc phạm, bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa, lừa đảo, hoặc có hại đối với người dùng, HappyStores, dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Người dùng có quyền và nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi sử dụng website happystores.vn. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, thông tin, và các giao dịch của mình trên website happystores.vn. Người dùng phải tuân thủ các quy định về bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng website happystores.vn.
 • Người dùng không được sử dụng website happystores.vn để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hoặc vi phạm các quyền lợi của người dùng khác, HappyStores, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng không được sử dụng website happystores.vn để phát tán các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hoặc chống phá nhà nước và pháp luật. Người dùng không được sử dụng website happystores.vn để tấn công, quấy rối, xâm hại, hoặc làm phiền người dùng khác, HappyStores, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Người dùng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí, thuế, và các khoản tiền khác phát sinh từ việc sử dụng website happystores.vn. Người dùng phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc thanh toán, nhận hàng, và hoàn trả hàng. Người dùng phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ.
 • Người dùng có quyền nhận được các dịch vụ chất lượng cao từ HappyStores khi sử dụng website happystores.vn. Người dùng có quyền được hỗ trợ, tư vấn, và giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng website happystores.vn. Người dùng có quyền được bảo mật thông tin cá nhân và không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng. Người dùng có quyền được bảo hành, trả hàng, và hoàn tiền theo các chính sách của HappyStores và các quy định pháp luật.
 • Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng này và các quy định pháp luật khi sử dụng website happystores.vn. Người dùng phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho HappyStores và các bên liên quan nếu vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc gây thiệt hại cho HappyStores và các bên liên quan.
 • Người dùng có quyền khiếu nại, phản hồi, hoặc góp ý về website happystores.vn và dịch vụ của HappyStores. Người dùng có thể liên hệ với HappyStores qua số điện thoại 0979.194.741 hoặc email cskh@happystores.vn để được hỗ trợ.

3. Quyền và nghĩa vụ của HappyStores

 • HappyStores có quyền và nghĩa vụ cung cấp website happystores.vn và dịch vụ cho người dùng một cách an toàn, ổn định, và hiệu quả. HappyStores có trách nhiệm bảo trì, nâng cấp, và cải tiến website happystores.vn và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng.
 • HappyStores có quyền và nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật. HappyStores có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, thay đổi, hoặc tiêu hủy trái phép thông tin cá nhân của người dùng.
 • HappyStores có quyền và nghĩa vụ hỗ trợ, tư vấn, và giải quyết các vấn đề phát sinh cho người dùng khi sử dụng website happystores.vn và dịch vụ. HappyStores có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, và phản hồi kịp thời các khiếu nại, phản hồi, hoặc góp ý của người dùng.
 • HappyStores có quyền và nghĩa vụ bảo hành, trả hàng, và hoàn tiền cho người dùng theo các chính sách của HappyStores và các quy định pháp luật. HappyStores có trách nhiệm xử lý các yêu cầu bảo hành, trả hàng, và hoàn tiền của người dùng một cách công bằng, minh bạch, và nhanh chóng.
 • HappyStores có quyền và nghĩa vụ thực hiện các biện pháp pháp lý hoặc hành chính để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi bị vi phạm bởi người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. HappyStores có quyền yêu cầu người dùng bồi thường cho các thiệt hại do vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc gây thiệt hại cho HappyStores và các bên liên quan.

4. Đặt hàng và thanh toán

 • Để đặt hàng trên website happystores.vn, người dùng cần có tài khoản và đăng nhập trên website. Người dùng có thể chọn sản phẩm mình muốn mua và thêm vào giỏ hàng. Sau đó, người dùng có thể xem lại giỏ hàng, chọn phương thức vận chuyển, nhập thông tin giao hàng, và tiến hành thanh toán.
 • Website happystores.vn hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán cho người dùng, bao gồm:
  • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế hoặc nội địa.
  • Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, hoặc mã QR.
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD) bằng tiền mặt hoặc thẻ.
  • Thanh toán bằng điểm thưởng hoặc mã giảm giá.
 • Người dùng có thể chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình khi đặt hàng. Người dùng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho đơn hàng của mình. Người dùng phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán mà mình chọn. Người dùng phải chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng phương thức thanh toán không an toàn, không hợp pháp, hoặc không được ủy quyền.
 • Khi người dùng hoàn tất việc thanh toán, người dùng sẽ nhận được xác nhận đơn hàng qua email hoặc tin nhắn. Người dùng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trên website happystores.vn hoặc liên hệ với HappyStores để được hỗ trợ.

5. Vận chuyển

 • Website happystores.vn hỗ trợ nhiều dịch vụ vận chuyển cho người dùng, bao gồm:
  • Vận chuyển nhanh: giao hàng trong vòng 2-4h trong nội thành Hồ Chí Minh và giao hàng ngoại tỉnh từ 1-2 ngày làm việc, phí vận chuyển tùy theo khu vực và trọng lượng hàng hóa.
  • Vận chuyển tiết kiệm: giao hàng trong vòng 3-5 ngày làm việc, phí vận tùy theo khu vực và trọng lượng hàng hóa.
  • Vận chuyển miễn phí: áp dụng cho các đơn hàng có giá trị tuỳ theo chương trình áp dụng theo từng thời điểm của nhà bán.
 • Người dùng có thể chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp với mình khi đặt hàng. Người dùng phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên lạc, và tên người nhận hàng. Người dùng phải chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại do việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ.
 • Khi nhận hàng, người dùng phải kiểm tra kỹ hàng hóa, số lượng, chất lượng, và đảm bảo rằng hàng hóa không bị hư hỏng, thiếu sót, hoặc không đúng với đơn hàng. Người dùng phải ký nhận và xác nhận với nhân viên giao hàng về việc nhận hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về hàng hóa, người dùng phải thông báo ngay cho HappyStores để được hỗ trợ.

6. Hủy đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền

 • Người dùng có quyền hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế. Người dùng có thể hủy đơn hàng trên website happystores.vn hoặc liên hệ với HappyStores để được hỗ trợ. Người dùng sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào khi hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế.
 • Người dùng có quyền trả hàng và hoàn tiền theo chính sách trả hàng và hoàn tiền của HappyStores. Chính sách trả hàng và hoàn tiền của HappyStores áp dụng cho các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, lỗi kỹ thuật, hoặc không đúng với mô tả trên website happystores.vn.
 • Để trả hàng và hoàn tiền, người dùng phải tuân thủ các quy định sau:
  • Yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Gửi lại hàng hóa cho HappyStores trong vòng 14 ngày kể từ ngày yêu cầu trả hàng và hoàn tiền.
  • Bảo đảm hàng hóa còn nguyên vẹn, không bị dơ, hỏng, hoặc mất tem, nhãn, hoặc bao bì.
  • Cung cấp hóa đơn, phiếu bảo hành, và các tài liệu kèm theo hàng hóa (nếu có).
  • Chịu trách nhiệm về phí vận chuyển khi gửi lại hàng hóa cho HappyStores.
 • Sau khi nhận được và kiểm tra hàng hóa, HappyStores sẽ xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của người dùng. Nếu yêu cầu được chấp nhận, HappyStores sẽ hoàn tiền cho người dùng theo phương thức thanh toán mà người dùng đã chọn khi đặt hàng. Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào phương thức thanh toán và ngân hàng của người dùng. Nếu yêu cầu bị từ chối, HappyStores sẽ thông báo cho người dùng lý do và gửi lại hàng hóa cho người dùng.
 • Hàng hóa không phù hợp với nhu cầu, sở thích, hoặc kỳ vọng của người dùng.

7. Phí

 • Nếu không có quy định nào khác trong các điều khoản sử dụng này hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác, người dùng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng website happystores.vn và dịch vụ của HappyStores.
 • Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Người dùng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và thuế phát sinh từ việc sử dụng website happystores.vn và dịch vụ của HappyStores. HappyStores sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn cho người dùng khi thanh toán các khoản phí và thuế. Người dùng có trách nhiệm lưu giữ biên lai hoặc hóa đơn để làm cơ sở cho việc yêu cầu hoàn tiền, bảo hành, hoặc giải quyết tranh chấp.

8. Loại trừ trách nhiệm

 • HappyStores không chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, bảo hành, lỗi (bao gồm những bất cẩn, trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với:
  • (a) Tổn thất về sử dụng; (b) Tổn thất về lợi nhuận; © Tổn thất về doanh thu; (d) Tổn thất về dữ liệu; (e) Tổn thất về uy tín; hoặc (f) Không thực hiện được các biện pháp nguy cấp dự trù, đối với từng trường hợp dù trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc
  • (b) Thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website happystores.vn hoặc dịch vụ, bao gồm thiệt hại phát sinh từ đó, ngay cả khi HappyStores đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.
 • Người dùng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với dịch vụ.
 • Trường hợp HappyStores, theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép (bao gồm đối với lỗi bất cẩn không đáng kể) thì trách nhiệm của HappyStores đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chỉ giới hạn trong mức thấp hơn đối với (a) Khoản phí phải trả cho người dùng theo chính sách trả hàng và hoàn tiền; và (b) 2.000.000 VND (Hai triệu đồng chẵn) hoặc khoản tiền khác như xác định cụ thể trong phán quyết chung thẩm của tòa án có thẩm quyền.
 • Không có nội dung nào trong các điều khoản sử dụng này sẽ giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương vong hoặc tai nạn cá nhân do sự bất cẩn, gian lận của HappyStores hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác có phần tham gia của HappyStores mà trách nhiệm đó không được hạn chế và/hoặc loại trừ theo quy định pháp luật.

9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bằng đàm phán, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
 • Người dùng và HappyStores đồng ý cố gắng giải quyết mọi tranh chấp bằng đàm phán và hòa giải trước khi dẫn đến các biện pháp khác. Người dùng và HappyStores sẽ tiến hành đàm phán và hòa giải một cách thiện chí, công bằng, và minh bạch. Người dùng và HappyStores sẽ thông báo cho nhau về các yêu cầu, khiếu nại, hoặc tranh chấp bằng văn bản và cung cấp các thông tin, bằng chứng, và giải thích liên quan.
 • Nếu việc đàm phán và hòa giải không đạt được kết quả thỏa đáng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người dùng và HappyStores có quyền đưa tranh chấp ra trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền. Trong trường hợp đưa ra trọng tài, người dùng và HappyStores sẽ tuân thủ các quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là tiếng Việt. Quyết định của trọng tài là cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với cả hai bên.

10. Sửa đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng

 • HappyStores có quyền sửa đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các điều khoản sử dụng được sửa đổi và cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website happystores.vn. Việc người dùng tiếp tục sử dụng website happystores.vn sau khi các điều khoản sử dụng được sửa đổi và cập nhật sẽ cấu thành việc người dùng chấp nhận các điều khoản sử dụng mới.
 • Người dùng có trách nhiệm theo dõi và cập nhật các thông tin về các điều khoản sử dụng này trên website happystores.vn. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản sử dụng mới, người dùng có quyền ngừng sử dụng website happystores.vn và dịch vụ của HappyStores.

11. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc phản hồi nào về các điều khoản sử dụng này, bạn có thể liên hệ với HappyStores qua các kênh sau:

 • Số điện thoại: 0979.194.741 (8h-17h30)
 • Email: cskh@happystores.vn
 • Địa chỉ: 111 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HappyStores sẽ cố gắng trả lời bạn một cách nhanh nhất và thân thiện nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã sử dụng website happystores.vn và dịch vụ của HappyStores. Chúc bạn có những trải nghiệm mua sắm vui vẻ và hài lòng.