Hiển thị tất cả 8 kết quả

Ổ cắm

Chuyển đổi 9 loại ổ cắm màu đen KASHIMURA WP-97M

SKU: WP-97M
299.000 

Ổ cắm 3 ổ điện; 1 công tắc; 3m; 2xUSB ELPA ESU-VNC33

SKU: ESU-VNC33
299.000 

Ổ cắm 3 ổ điện; 3 công tắc; 5m ELPA ESL-VNI35

SKU: ESL-VNI35
249.000 

Ổ cắm 3 ổ điện; 4 công tắc; 3m; 2xUSB ELPA ESU-VNI33

SKU: ESU-VNI33
349.000 

Ổ cắm 4 ổ điện; 5 công tắc; 3m; 2xUSB ELPA ESU-VNI43

SKU: ESU-VNI43
399.000 

Ổ cắm 5 ổ điện; 1 công tắc; 3m; 2xUSB ELPA ESU-VNC53

SKU: ESU-VNC53
399.000 

Ổ cắm 5 ổ điện; 1 công tắc; 5m ELPA ESL-VNC55

SKU: ESL-VNC55
299.000 

Ổ cắm 5 ổ điện; 5 công tắc; 5m ELPA ESL-VNI55

SKU: ESL-VNI55
349.000