Who we are

Our website address is: https://happystores.vn.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

 If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

 Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

 If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

 Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

 

Các thông tin chúng tôi lưu trữ


Các loại dữ liệu bao gồm:
  • Tên đăng nhập
  • Địa chỉ thư điện tử
  • Địa chỉ IP
  • Các thông tin khác khi bạn điền vào tài khoản của mình

Các dữ liệu trên được thu thập trong các trường hợp:

  • Bạn đăng ký thành viên HappyStores
  • Bạn điền vào trang liên hệ
  • Bạn ghé thăm HappyStores (xem phần “chính sách cookie” bên dưới)
  • Bạn điền thông tin vào tài khoản của mình

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào


Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó dưới nhiều hình thức như sau:

Với mục đính ghi nhận bạn là thành viên, để bạn tương tác với HappyStores
Chúng tôi có thể dùng địa chỉ email để gửi các thông báo
Địa chỉ IP được ghi nhận khi bạn thực hiện một số thao tác và không bao giờ được tiết lộ ra ngoài

Các cách sử dụng thông tin cá nhân khác


Ngoài việc thông báo các hoạt động mà bạn quan tâm, chúng tôi có thể gửi email cho bạn để truyền đạt các thông tin quan trọng liên quan tới HappyStores. Bạn có thể từ chối các email này nếu muốn.

Chúng tôi có thể lưu trữ các thông tin định danh mang tính kỹ thuật khi bạn sử dụng dịch vụ của HappyStores. Các thông tin này có thể bao gồm loại trình duyệt hoặc thiết bị mà bạn sử dụng. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này để quản trị hệ thống và không lộ ra ngoài.

Bảo mật thông tin


Chúng tôi cam kết giữ bảo mật đối với dữ liệu mà bạn cung cấp. Chúng tôi đã có sẵn quy trình và biện pháp kĩ thuật để ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra.

Chính sách cookie


Cookie là các nội dung ngắn được hệ thống HappyStores lưu trữ trên thiết bị của bạn để sử dụng cho một vài chức năng của hệ thống ví dụ như cho phép đăng nhập hoặc ghi nhớ một số tuỳ chọn.


Các quyền


Bạn có quyền truy xuất các dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi HappyStores.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xoá các thông tin cá nhân. 

Đồng ý với chính sách này


Khi bạn tiếp tục sử dụng HappyStores có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ. Khi đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên phải đồng ý một cách cụ thể hơn.

Các thay đổi về chính sách


Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách vào bất cứ lúc nào. Bạn có thể sẽ bị yêu cầu đọc lại và đồng ý lại nội dung của chính sách nếu có thay đổi.